MUDr. Michal Otčenášek – O mně

michal otčenášek

Doc. MUDr. Michal Otčenášek, CSc.

Vzdělání

 • 1991–1997: studium všeobecného lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • 2001: kandidát lékařských věd v oboru gynekologie-porodnictví (CSc.)
 • 2002: první atestace v oboru gynekologie-porodnictví
 • 2004: licence ČLK pro samostatný výkon praxe v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2005: specializační atestace v oboru gynekologie-porodnictví
 • 2007: specializační atestace v oboru urogynekologie
 • 2009: docentura v oboru gynekologie a porodnictví (Univerzita Karlova)
člk

Členství ve vědeckých organizacích

 • Česká lékařská komora – ČLK
 • Česká gynekologicko-porodnická společnost Jana Evangelisty Purkyně – ČGPS JEP
 • International Urogynecology Association – I.U.G.A.
otčenášek

Odborná praxe

 • 1997–2001: lékař na gynekologicko-porodnické klinice VFN Praha 2 a 1. LF UK
 • 2001–2004: lékař na gynekologicko-porodnické klinice nemocnice na Bulovce, Praha 8
 • 2004-2011: lékař v Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD), Praha 4 – Podolí
 • 2009–dosud: docent 3. Lékařské fakulty UK
 • 2010–dosud: Interdisziplinäres Beckenboden Zentrum (IBBZ), Berlin, SRN
 • 2012–dosud: lékař na Urologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • 2014 – dosud Soukromá ambulance Urogynekologie a estetické gynekologie, Praha –Vinohrady, Chrudimská.

Spolupracuji s

 • Gyncentrum Praha
 • Klinika jednodenní chirurgie Ústí nad Labem, Bratislavská
 • Klinika plastické chirurgie Precizia Praha
 • Škola pánevního dna Praha
spolupracuji

Nejvýznamnější publikace

Populárně naučný pořad Zdravíčko doktore

Country Rádio a Rádio Signál (odkaz zde)

 • Stud a obavy z gynekologické ordinace I Mp3
 • Stud a obavy z gynekologické ordinace II   Mp3