Vaginoplastika, zúžení pochvy

Pokud je pochva pro Vás nebo Vašeho partnera příliš široká, je možné ji zúžit. Pokud je rozšíření provázeno sestupem, bude zákrok hrazen zdravotní pojišťovnou. Pokud jde jen o rozšíření bez přítomnosti sestupu, jedná se o výkon bez nároku na úhradu z veřejného pojištění.  Objednejte se na konzultaci k posouzení Vaší konkrétní situace.

Příliš široká pochvy může být příčinou zhoršení sexuálního prožitku pro Vás i pro partnera. Dalšími nepříjemnými aspekty široké pochvy může být pronikání vody při koupeli, či vzduchu při různých tělesných pohybech. Toto proudění vzduchu pak může být doprovázeno nápadnými zvuky, které jsou zcela mimo kontrolu ženy. Dosti často bývá také problém se zasunutím a udržením menstruačního tampónu.

Pokud nepotřebujete perineoplastiku, pak je tento zákrok určený přímo Vám.

vaginoplastika - zúžení pochvy

Obrázek vlevo znázorňuje normální stav. Pochva může být rozšířená jen v hloubce a rozměry poševního vchodu jsou normální (prostřední obrázek). Často bývá problém komplexní a současně s větší šířkou pochvy je vlivem snížení hráze rozšířen i poševní vchod (obrázek vpravo). V takovém případě je potřeba k nápravě provést kromě plastiky pochvy i plastiku hráze (perineoplastiku).

Provedení

Výkon provádím v celkové anestezii. Kladu důraz na ošetření celé délky pochvy s přirozením přechodem do poševních vchodu a hráze. Sliznice pochvy je rozříznuta podélným řezem, vazivo, které tvoří její obal je chirurgicky vypreparováno a zpevněno stehy. Poté je v individuálně různém rozsahu odstraněna přebytečná sliznice a řez v pochvě je zašit vstřebatelnými stehy. Pokud je současně problém se šířkou poševního vchodu (obrázek vpravo), na výkon plynule navazuje perineoplastika.
Po výkonu pacientka zůstává ještě 3-4 hodiny na lůžku a teprve poté dochází s doprovodem.
Stehy používáme vždy vstřebatelné, není je tedy potřeba odstraňovat – rozpustí se samy.
Po 3-4 dnech se můžete vrátit k běžné práci. Sportovní výkony, pohlavní styk a cvičení si budete muset odepřít nejméně 6 týdnů. Důvodem je fakt, že tkáň sešijeme, ale trvalý efekt pak vytváří jizva, kterou se rána zhojí. Biologické procesy potřebují čas, aby vazivo jizvy bylo dosti pevné a nehrozilo jeho uvolnění. To trvá právě 6-8 týdnů. Po 4 týdnech je zpravidla možné se normální koupat. V té době již je zpravidla sliznice zhojena a nehrozí riziko infekce v ráně. Do té doby jen sprcha ☹.