Perineoplastikal, Operace vagíny, plastika pochvy

Perineum neboli hráz je u ženy označení pro oblast mezi pochvou a konečníkem.

Hráz má několik funkcí. Především určuje velikost poševního vchodu a vytváří podporu pro vyprazdňování střeva. Ze estetického hlediska je důležitou součástí celé kontury intimních partií. Ovlivňuje průběh a ukotvení zadní části malých a velkých stydkých pysků a tím chrání pochvu a její vchod.  Bolestivé jizvy hráze znepříjemňují, nebo i zcela znemožňují pohlavní styk.

Zejména vlivem vaginálního porodu zde mohou vzniknou trhlinky, které způsobí snížení hráze a roztažení poševního vchodu. Někdy je příčinou problému jedna velká, špatně zhojená trhlina nebo nedobře zhojený porodní nástřih. Jindy konkrétní jizvu nevidíme, ale vazivo je prostě „vytahané“ a hráz neplní svoji funkci. Častou příčinou vleklých problémů bývá předchozí příliš radikální zadní poševní plastika.

Hráz je složena z hlubokých vrstev silného vaziva a svaloviny, z jemnějšího podkoží, z kůže a ze sliznice přecházející do pochvy. Hluboké vazivo navazuje dozadu na svěrač konečníku, směrem do hloubky pak na důležitou přepážku mezi pochvou a střevem, která ovlivňuje šířku pochvy a je předpokladem normálního vyprazdňování střeva. Při operaci je nutné brát ohled na všechny vyjmenované struktury tak, aby nedošlo k porušení funkce a zároveň byly naplněna estetické nároky.

Na rozdíl od labioplastiky tato operace je citlivější a musí být prováděna vždy s největší precizností.

perineoplasitka

Obrázek vlevo ukazuje rozšířený vchod do pochvy a sníženou hráz (perineum). Perineoplastiku provádíme v oblasti ohraničené červeným tečkováním na prostředním obrázku. Vedení řezu je individuální podle konkrétního nálezu. Výsledkem ale vždy bývá normálně vysoká hráz, přiměřený rozměr poševního vchodu a ošetřené všechny vrstvy hráze.

Rozsah perineoplastiky je naprosto individuální. Je potřeba posoudit konkrétní defekt, jeho rozsah a hloubku a také kvalitu okolních struktur. Efektivním řešení může být od prostého vytětí menší jizvy přes ošetření více jizev až po nutnost komplexního vyztužení hlubokých částí hráze.

Operaci provádím většinou v místní anestezii. U rozsáhlejších výkonů nebo na přání pacientky je možné domluvit anestezii celkovou. Výkon trvá přibližně jednu hodinu. Za 3-4 hodiny odchází pacientka s doprovodem domů. Po výkonu jsou potřeba několik dnů běžná analgetika, která v kombinaci s chlazením hráze působí velmi dobře proti bolesti i otoku.

Při velkém defektu hlubokých struktur, postižení svěrače či přítomném sestupu je nutné provést zákrok v celkové anestezii a musíme počítat s náročnější rekonvalescencí. Jednodenní režim není takovém případě není vhodný a pacientka má nárok na úhradu ze zdravotního pojištění.